Tổ chức sự kiện

1. Lễ hội bia năm 2012


2. Lễ hội Sake năm 2012


3. Lễ tung sản phẩm mới bia lon Festival năm 2012

4. Lễ hội bia Carlsberg năm 2010

5. Lễ khánh thành


6. Lễ Khởi công


7. Các sự kiện khác