Sự kiện & Tin tức

LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH: TRẠM BIẾN ÁP 220KV PHONG ĐIỀN – CHÀO MỪNG 10 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (01/07/2008 – 01/07/2018)

LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH: TRẠM BIẾN ÁP 220KV PHONG ĐIỀN – CHÀO MỪNG 10 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (01/07/2008 – 01/07/2018)

Thời gian tổ chức: sáng ngày 26.06.2018

Địa điểm: Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam