Khánh thành, Khai trương

Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou

Ngày 1/8/2007 đã diễn ra Lễ khánh thành nhà máy Thủy điện Ea Krông rou. Công trình Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou được xây dựng tại xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia trung bình mỗi năm khoảng hơn 110 triệu kW/h.