Các sự kiện

Tour giới thiệu sản phẩm Beer Huda Gold

Thời gian:  18h30 – 21h00,  Từ ngày 19/06/2013 – 05/07/20113
Địa điểm: TP Huế, TP Đông Hà, TP Quảng Bình, TP Hà Tĩnh, TP Vinh, TP Thanh Hóa, TP Đà Nẵng.
Ban tổ chức:  Công ty TNHH Bia Huế
Event:  Công ty TNHH Tổ chức sự kiện – Quảng Cáo & Thương Mại Hải Vân

2c 2 4