Các dịch vụ cho thuê

1. Hình ảnh ca sỹ, vũ đoàn, quán nhạc, mc, lễ tân

2. Nhà bạt

4. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng

5. Tiệc Buffet

6. Các hạng mục khác