Lung linh sân khấu cùng Chương trình đặc sắc Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Kỳ Đài Ngọ Môn – Đại Nội Huế

DSC_0246

DSC_0246

Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời