Lung linh sân khấu cùng Chương trình đặc sắc Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Kỳ Đài Ngọ Môn – Đại Nội Huế

DSC_0211

DSC_0211

Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời