Sự kiện & Tin tức

Lễ Vu Quy Thùy Nhiên & Nhật Tiến.

Để chuẩn bị cho nghi lễ Vu Quy Thùy Nhiên & Nhật Tiến., ekip trang trí công ty Hải Vân đã làm việc suốt đêm trước ngày cưới để hoàn thiện các chi tiết ….